Meer informatie

Wat gebeurt er als ik niet verzekerd ben voor de zorgverzekering?

Aanmelden bij zorgverzekeraar

Als u niet verzekerd bent, stuurt het Zorginstituut Nederland u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten. Doet u dat niet, dan krijgt u een boete. Na 2 boetes meldt het Zorginstituut Nederland u aan bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt dan 12 maanden lang de standaardpremie van deze zorgverzekering in op uw inkomsten. Heeft u geen vast inkomen? Dan krijgt u een acceptgiro toegestuurd.

Premie niet met terugwerkende kracht betalen

U hoeft de premie voor de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht te betalen. In de periode waarin u niet was verzekerd betaalt u de kosten voor medische zorg wel zelf.

Zorgverzekeringslijn.nl

Zorgverzekeringslijn.nl geeft advies en informatie over de verplichte zorgverzekering. U leest daar ook wat u kunt doen als u de zorgverzekeringspremie niet kunt betalen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: