Meer informatie

Hoe word ik pleegouder?

Voorwaarden voor pleegouders

Om pleegouder te kunnen worden moet u:

  • minimaal 21 jaar zijn;
  • een stabiele leefsituatie hebben;
  • een verklaring van geen bezwaar krijgen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Soms maakt een medische verklaring deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Maximumleeftijd voor pleegouders

Er is geen formele maximumleeftijd voor pleegouders. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk de leeftijd van de pleegouder is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is dit minder belangrijk dan bij langdurige pleegzorg van een kind onder de 4 jaar.

Test en informatiepakket pleegouderschap

Met de pleegoudertest komt u erachter of u een geschikte pleegouder kunt zijn. Heeft u belangstelling voor het pleegouderschap, dan kunt u een informatiepakket over pleegzorg aanvragen bij Pleegzorg Nederland. Hierin staat onder andere waar u in de buurt een informatieavond kunt bijwonen.

Aanmelding als aspirant-pleegouder

Voldoet u aan de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden en bent u naar een informatieavond geweest? Dan kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

Als aspirant-pleegouder doet u mee aan een introductieprogramma. Een medewerker van de pleegzorginstelling bezoekt u thuis en praat met u over uw voorkeuren en mogelijkheden. Vindt de pleegzorginstelling u geschikt als pleegouder? Dan komt u in het bestand van beschikbare pleegouders.

Plaatsing pleegkind

Bureau Jeugdzorg beslist of u een pleegkind krijgt toegewezen. Een pleegkind wordt alleen bij u geplaatst als uw gezin goed bij het kind past. Daarom maakt u eerst kennis met het kind. Als dit goed verloopt, worden afspraken gemaakt over het contact tussen u en het pleegkind. Ook worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de beoordeling na afloop van de plaatsing.

Bij een crisissituatie geldt een andere procedure. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Bureau Jeugdzorg.

Begeleiding van het pleeggezin

Uw gezin krijgt begeleiding van een zogenoemde pleegzorgbegeleider. Dat is een maatschappelijk werker van de instelling die het pleegkind bij u in huis heeft geplaatst. De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Hij of zij onderhoudt ook het contact met de ouders en Bureau Jeugdzorg.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON