Meer informatie

Kan mijn pleegkind door de ouders of voogd uit mijn gezin worden gehaald?

Gebruikmaken van blokkaderecht

Met het blokkaderecht kan de ouder of voogd alleen met uw toestemming het pleegkind uit uw gezin weghalen.

Als u weigert, kunnen de ouders of voogd toestemming vragen aan de kinderrechter. De kinderrechter geeft alleen toestemming als hij dit in het belang van het kind vindt. Weigert de kinderrechter toestemming, dan is deze beslissing 6 maanden geldig. In deze 6 maanden kan een oplossing gezocht worden. Als de rechtbank het verzoek van de ouders inwilligt, moet u het kind afgeven aan de ouders.

Voorwaarden blokkaderecht

Om een beroep te kunnen doen op het blokkaderecht moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U verzorgt en voedt het kind op als uw eigen kind. Maar de ouders of voogd hebben het gezag over het kind.
  • U moet als pleegouders het kind minimaal 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.
  • U moet toestemming hebben gekregen van de ouders om het pleegkind op te nemen in uw gezin. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Wanneer geen blokkaderecht pleegouder

Heeft de Raad voor de Kinderbescherming en een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg het pleegkind in uw gezin geplaatst? En heeft de rechter een kinderbeschermingsmaatregel (bijvoorbeeld ondertoezichtstelling) uitgesproken? Dan heeft u geen blokkaderecht.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON