Meer informatie

Welke rechten heb ik als pleegkind?

Recht op informatie pleegkinderen

Als pleegkind heb je het recht om te weten welke beslissingen volwassenen over jou nemen en waarom. Ook heb je recht op informatie over je ouders en je familie.

Als je 12 jaar of ouder bent, moet een hulpverlener met jou jouw hulpverleningsplan bespreken. In dit plan staat welke hulp je krijgt en wat het doel van deze hulp is.

Recht op inzage in het dossier

Ben je 12 jaar of ouder? Dan heb je het recht om rapporten over jou te lezen. Je mag ook om een kopie vragen. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen jouw ouders of voogd de rapporten lezen. Zij kunnen de inhoud met jou bespreken, maar hoeven dat niet te doen.

Recht op een eigen mening

Je mag altijd zeggen wat je vindt van de hulpverlening en wat er volgens jou moet gebeuren. Dit betekent niet dat dit ook meteen gebeurt. Het betekent wel dat de volwassenen naar jou moeten luisteren.

Ben je 12 jaar of ouder? Dan moet een hulpverlener ten minste 1 keer per jaar met jou over jouw hulpverleningsplan praten. Als je iets leest in het plan waar je het niet mee eens bent, mag je dit zeggen. Jouw mening komt dan ook in het rapport.

Recht op privacy pleegkind

Als pleegkind heb je recht op privacy. Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar dingen over jou aan andere mensen vertellen. Ze mogen wel zonder jouw toestemming informatie doorgeven aan (andere) hulpverleners.

Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag een hulpverlener informatie over jou aan jouw ouders geven. Als je ouder bent, mag dit alleen met jouw toestemming.

Recht op contact met eigen familie

Je hebt als pleegkind recht op contact met je ouders, broers, zussen, opa's en oma's. Ook heb je recht op contact met pleegouders bij wie je eerder hebt gewoond.

Recht om te klagen

Als pleegkind kun je ook een klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenreglement van jouw pleegzorginstelling.

Gesprek met de kinderrechter

Als je onder toezicht staat kun je op bepaalde momenten een gesprek met de kinderrechter vragen. Ben je 12 jaar of ouder? Dan moet de kinderrechter jou om je mening vragen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON