Meer informatie

Wat is vrijwilligerswerk?

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

  • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
  • Het werk heeft geen winstoogmerk.
  • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan. 

Vraag bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.

Vrijwilligerswerk en uitkering en belastingaangifte

Heeft u een uitkering? Dan vraagt u aan uw uitkeringsinstantie toestemming voor uw vrijwilligerswerk. Als u vragen heeft over uw belastingaangifte, kan de Belastingdienst u verder helpen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON