Meer informatie

Welke donorgegevens van een kunstmatige bevruchting kan ik opvragen?

Welke donorgegevens opvragen?

Donorkinderen mogen de volgende gegevens opvragen van een spermadonor of eiceldonor. Per leeftijdsgroep gelden daarbij de volgende regels:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen gegevens opvragen. Hun ouders mogen wel de lichamelijke en sociale gegevens opvragen. Lichamelijke gegevens van de donor zijn bijvoorbeeld postuur, haarkleur of oogkleur. Voorbeelden van sociale donorgegevens zijn opleiding en de leefsituatie.
  • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar mogen de lichamelijke en sociale donorgegevens zelf opvragen.
  • Vanaf 16 jaar mag een kind vragen om persoonsgegevens van de spermadonor of eiceldonor. Het gaat dan om voornaam en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats.

Donorgegevens opvragen

Om donorgegevens op te vragen, kunt u een aanvraagformulier van de Stichting DKB gebruiken. Er is een apart aanvraagformulier voor donorkinderen, voor ouders en voor huisartsen.

Huisarts en medische gegevens zaaddonor of eiceldonor

Alleen de huisarts van het donorkind kan de opgeslagen medische gegevens van de donor opvragen. Bijvoorbeeld erfelijke gegevens of de bloedgroep.

Registratie donorgegevens

Een arts of instelling die de kunstmatige bevruchting verricht, is verplicht om de gegevens van donoren van sperma en eicellen te verzamelen. De arts of instelling moet deze gegevens doorgeven aan de Stichting DKB.

Deze stichting registreert sinds 2004 de gegevens van spermadonoren, eiceldonoren en embryodonoren. De stichting bewaart de gegevens minstens 80 jaar in een centraal register.

Donor geeft geen toestemming

De toestemming van de donor is alleen nodig om persoonsgegevens te geven. Geeft de donor hiervoor geen toestemming, dan zoekt Stichting DKB uit wat de reden is. Daarna maakt de stichting een belangenafweging. Het belang van het kind staat daarbij voorop (weten van wie je afstamt).

Download: HTML | CSV | Excel | JSON