Meer informatie

Kan ik als spermadonor of eiceldonor bezwaar maken tegen het doorgeven van mijn gegevens?

Eiceldonatie en spermadonatie voor 1 juni 2004

Was u voor 1 juni 2004 spermadonor of eiceldonor? En heeft u toen schriftelijk verklaard dat uw persoonsgegevens nooit doorgegeven mogen worden? Dan worden deze gegevens niet aan het donorkind doorgegeven. Heeft u geen schriftelijke verklaring ingevuld? Dan wordt eerst uw toestemming gevraagd als het donorkind om uw persoonsgegevens vraagt. Zonder uw toestemming geeft Stichting DKB uw persoonsgegevens niet door aan het donorkind.

Voor het doorgeven van uw lichamelijke en sociale gegevens heeft de Stichting DKB uw toestemming niet nodig.

Eiceldonatie en spermadonatie na 1 juni 2004

Was u na 1 juni 2004 spermadonor of eiceldonor? Dan geeft de Stichting DKB aan kinderen van 12 tot en met 15 jaar uw lichamelijke en sociale gegevens. Is het kind jonger dan 12 jaar is? Dan kunnen de ouders deze gegevens opvragen. De Stichting DKB geeft deze gegevens ook door zonder uw toestemming.

Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen de Stichting DKB vragen om uw persoonsgegevens. Dit zijn uw voornaam, achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats. Hiervoor vraagt de Stichting DKB eerst uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het vertrekken van uw persoonsgegevens? Dan moet u uw belang aantonen. Het belang van het kind (weten van wie je afstamt) staat voorop.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON