Meer informatie

Hoe kan ik een VWS subsidie aanvragen en verantwoorden?

Eerste aanvraag subisidie

Bij een eerste subsidieaanvraag moet u een kopie van een bankafschrift meesturen. U moet ook een recente jaarrekening of een ander actueel overzicht van de financiële positie toevoegen.

Subsidie digitaal aanvragen

Om via het Subsidieportaal een aanvraag te doen, moet u zich eerst registreren. Hoe registeren en aanvragen van subsidie in zijn werk gaat, leest u onder Communicatie digitaal.

Subsidie per post aanvragen

Kunt u de aanvragen niet indienen via het Subsidieportaal? Dan moet u de formulieren voor het aanvragen, verlengen of verantwoorden van een subsidie eerst downloaden. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij het Serviceplein Subsidies. Hoe aanvragen van subsidie op papier in zijn werk gaat, leest u onder communicatie papier/post.

Contact en vragen over subsidies

Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk:
E-mail: Serviceplein Subsidies (dp_5555-s@minvws.nl)
Telefoon: (070) 340 55 55 (keuze 4) of
Schriftelijk:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON