Meer informatie

Waar kan ik terecht als ik abortus overweeg?

Hulp bij keuze abortus

Weet u niet zeker of u voor een abortus moet kiezen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of een abortuskliniek. U kunt ook terecht bij het Fiom of een maatschappelijk werker.

Als u voor abortus kiest, heeft u altijd een eerste gesprek bij uw huisarts of een abortuskliniek.

Hulp na abortus

Misschien heeft u na de abortus hulp nodig bij het verwerken. Die hulp kunt u krijgen via een maatschappelijk werker of via het Fiom. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een hulpverlener.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON