Meer informatie

Kan ik een vergoeding krijgen als ik tijdens mijn leven een orgaan doneer?

Donatie bij leven

U mag tijdens uw leven een orgaan of weefsel afstaan aan iemand die dit nodig heeft. Bijvoorbeeld een nier of een deel van de lever. Dit heet ook wel donatie bij leven. Er gelden strenge voorwaarden voor donatie bij leven.

Kosten donatie bij leven

De onkosten waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen zijn:

  • medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt;
  • eigen bijdrage voor Wmo-hulp;
  • reiskosten en verblijfkosten voor diegene die de donor bijstaat;
  • opvang van kinderen;
  • een vast bedrag voor diverse kleine kostenposten (zoals gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis).

Voorwaarden tegemoetkoming donatie bij leven

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, zijn er de volgende voorwaarden:

  • de persoon die uw orgaan krijgt, heeft een zorgverzekering afgesloten;
  • de kosten zijn gemaakt in de periode die eindigt uiterlijk 13 weken (nierdonatie) of 26 weken (leverdonatie) na uw ontslag uit het ziekenhuis;
  • u ontvangt niet op een andere manier een vergoeding voor deze kosten.

Vergoeding kosten donoren uit buitenland

Donoren die van buiten Europa komen, krijgen een vaste vergoeding voor kosten die zij moeten maken. Bijvoorbeeld voor reisdocumenten, verblijfsdocumenten (MVV), de verplichte ziektekostenverzekering en aanvullende verzekeringen.

Vergoeding kosten donoren die werknemer zijn

Een werknemer die een orgaan doneert kan maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering krijgen van uitkeringsinstantie UWV. Na 2 jaar kan de donor een uitkering krijgen op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA).

Aanvragen vergoeding donatie bij leven

U vraagt de tegemoetkoming voor donatie bij leven aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: