Meer informatie

Wat verandert er aan mijn zorgnota?

Extra gegevens op de vernieuwde zorgnota

Zodra uw zorgverzekeraar kosten voor een behandeling aan uw zorgverlener heeft vergoed, krijgt u een zorgnota. Is uw ziekenhuisbehandeling gestart na 1 juni 2014 en is deze afgesloten? Dan krijgt u een vernieuwde zorgnota.

De informatie op de rekeningen wordt toegankelijker gemaakt. Waar eerder een ingewikkelde code stond, staat nu helder omschreven wat de behandeling inhoudt. Daarnaast komen er extra gegevens op de rekening. Bijvoorbeeld een beschrijving van de zorgactiviteiten. Dit zijn alle activiteiten van een medisch specialist en ondersteunend personeel om uw gezondheid en/of welzijn te verbeteren.

Niet alle zorgnota's gelijk in nieuwe stijl

Tot half 2015 kunt u nog een zorgnota in oude stijl ontvangen. Dit heeft de volgende redenen:

  • Ziekenhuizen en verzekeraars moesten hun ICT-systemen aanpassen en uitgebreid testen om de vernieuwde zorgnota mogelijk te maken. Nota's voor behandelingen die voor 1 juni 2014 zijn gestart, zijn aangemaakt in toen bestaande systemen. De ziekenhuizen konden hun systemen niet tussentijds aanpassen, ook al liep de behandeling door na 1 juni 2014.
  • Alle nieuwe behandelingen vanaf 1 juni 2014, zijn aangemaakt in de aangepaste ICT-systemen. Daarom bevatten de rekeningen van deze behandelingen wel de nieuwe gegevens. Ziekenhuizen konden de eerste afgesloten behandelingen van na 1 juni 2014 op zijn vroegst in augustus 2014 declareren.
  • Ziekenhuizen kunnen afrekeningen van een behandeling na 1 juni 2014 nog tot een jaar na de start declareren.

Raadplegen nieuwe zorgnota bij zorgverzekeraar

Heeft uw verzekeraar de kosten voor uw behandeling vergoed aan uw zorgverlener? Dan is de nieuwe zorgnota voor u te zien in 'mijn omgeving'. Dit is uw persoonlijke pagina op de website van uw zorgverzekering. Hier kunt u zien welke bedragen uw verzekeraar voor u heeft uitgekeerd aan zorgverleners.

U vindt op uw persoonlijke pagina alleen een vernieuwde zorgnota voor behandelingen die gestart zijn na 1 juni 2014. Voor behandelingen met een start van voor 1 juni ziet u rekeningen in de oude stijl.

Heeft u een zorgnota ontvangen in 'mijn omgeving' van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u met vragen over die rekening terecht bij uw zorgverzekeraar. Als het nodig is, neemt de zorgverzekeraar voor u contact op met het ziekenhuis. Heeft u een vraag over een rekening die u direct ontvangen heeft van de zorgverlener? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de zorgverlener.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON