Meer informatie

Wat is de combinatietest voor downsyndroom?

Combinatietest

U mag uw kind vrijwillig testen op downsyndroom. De screening op downsyndroom gebeurt met de combinatietest. Er zitten geen risico's voor u of uw kind aan de combinatietest. De combinatietest bestaat uit 2 verschillende onderzoeken:

  • bloedonderzoek in de 9e tot 14e week van uw zwangerschap;
  • echo (nekplooimeting) in de 11e tot 14e week van uw zwangerschap.

Artsen berekenen de kans op downsyndroom op basis van:

  • de uitkomsten van deze 2 onderzoeken;
  • uw leeftijd;
  • hoe lang uw zwangerschap precies duurt.

De test kan naast downsyndroom ook de volgende afwijkingen opsporen:

  • syndroom van Edwards;
  • syndroom van Patau.

Combinatietest verplicht vóór vervolgonderzoek

Sinds 1 januari 2015 moet u eerst een combinatietest laten doen voordat u een vervolgonderzoek kunt laten doen. Dat geldt voor alle zwangere vrouwen, ongeacht de leeftijd.

Vergoeding combinatietest

Sinds 1 januari 2015 moet u zelf betalen voor de combinatietest. Dat geldt voor alle vrouwen. De combinatietest wordt wel vergoed als er een medische indicatie voor is. Soms vergoedt de zorgverzekeraar deze test via de aanvullende verzekering.

Vervolgonderzoeken

Stelt de combinatietest een verhoogd risico vast op downsyndroom? Dan kunt u de volgende vervolgonderzoeken doen:

De NIPT-test is sinds 1 april 2014 toegestaan. Bij de NIPT-test is er geen verhoogd risico op een miskraam. Dit in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Vergoeding vervolgonderzoeken in 2015

De zorgverzekeraar vergoedt sinds 2015 de vervolgonderzoeken. Vervolgonderzoeken kunnen wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Vervolgonderzoek is mogelijk na een positieve combinatietest of als er een medische indicatie voor is. Uw leeftijd maakt daarbij niet uit.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON