Meer informatie

Wat is de NIPT-test?

Vervolgscreening tijdens zwangerschap

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test en is een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. U kunt kiezen voor een NIPT-test als:

  • u een combinatietest heeft gedaan en blijkt dat uw kind verhoogd risico heeft op downsyndroom;
  • u een verhoogd risico op een kind met downsyndroom heeft door uw medische geschiedenis.

De test kan naast downsyndroom ook de volgende afwijkingen opsporen:

  • syndroom van Edwards;
  • syndroom van Patau. 

Hoe de NIPT-test werkt

Tijdens de test neemt de arts een buisje van uw bloed af. Met dit bloed wordt het DNA van uw ongeboren kind geanalyseerd. Hieruit moet blijken of uw ongeboren kind het downsyndroom heeft of de syndromen van Edwards en Patau. 

Geen risico op miskraam bij NIPT-test

Bij de NIPT-test is er geen verhoogd risico op een miskraam. Dit in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Eerst combinatietest, dan pas NIPT-test

U moet eerst een combinatietest laten doen voordat u de NIPT-test kan laten uitvoeren. De NIPT is namelijk goed getest op vrouwen met een verhoogd risico. Voor zwangeren waarbij geen verhoogd risico is vastgesteld, is meer onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid van de NIPT- test. Daarnaast kunnen bij de nekplooimeting (de echo van de combinatietest) ook andere afwijkingen worden gevonden. 

NIPT en eigen risico

Sinds 2015 valt de NIPT-test onder het eigen risico.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON