Meer informatie

Wat staat er op de zorgnota van het ziekenhuis?

DBC-zorgproduct op zorgnota ziekenhuis

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor geleverde zorg meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Heeft uw verzekeraar de kosten voor uw behandeling vergoed aan uw zorgverlener? Dan is de zorgnota voor u te zien op uw persoonlijke pagina op de website van uw zorgverzekeraar. Hier kunt u zien dat het ziekenhuis de geleverde zorg per DBC-zorgproduct declareert.

Heeft u een restitutiepolis? Dan ontvangt u een zorgnota van het ziekenhuis. U betaalt u de kosten dan eerst zelf en kunt u ze later declareren bij uw zorgverzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de omschrijving van de DBC-zorgproducten vast. Ook bepaalt de Nza welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen. Op de website van de Nza vindt u een video die uitleg geeft over DBC-zorgproducten.

Prijs DBC-zorgproducten

Ziekenhuizen gebruiken DBC-zorgproducten om de zorg in rekening te brengen. Hierbij gaat het ziekenhuis uit van alle kosten die bij een bepaalde behandeling horen. Bent u bijvoorbeeld in het ziekenhuis behandeld voor een gebroken arm? Dan is de prijs voor het DBC-zorgproduct een gemiddelde van alle kosten bij zo'n breuk. Het maakt daarbij niet uit of er 1 of 5 foto's zijn gemaakt. Wel telt bijvoorbeeld de zwaarte van de behandeling mee. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan.

Andere instellingen die werken met DBC-zorgproducten

Naast ziekenhuizen werken de volgende zorgaanbieders ook met DBC-zorgproducten:

  • particuliere klinieken;
  • dialysecentra;
  • audiologische centra;
  • epilepsie-instellingen;
  • radiotherapeutische centra;
  • revalidatiecentra;
  • long-astma instellingen;
  • geriatrische revalidatiecentra;
  • GGZ (vrijgevestigden en instellingen);
  • forensische zorg (instellingen).

Vernieuwde zorgnota

Voor behandelingen in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken die zijn gestart en afgesloten na 1 juni 2014 ontvangt u een zorgnota nieuwe stijl. De informatie op de rekeningen is toegankelijker gemaakt. In plaats van ingewikkelde codes voor DBC zorgproducten, staan er heldere omschrijvingen van de diagnose en behandeling.

Door de vernieuwde zorgnota krijgt u meer inzicht in uw eigen zorgkosten en kunt u makkelijker onjuistheden in uw declaraties vinden. Halverwege 2015 zijn alle ziekenhuisnota's in de vernieuwde stijl.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: