Meer informatie

Moet ik de huisartskosten van mijn zorgnota betalen?

Wat is het inschrijftarief?

Het inschrijftarief is het bedrag dat de huisarts per kwartaal ontvangt voor patiënten. Maar alleen voor patiënten die op de eerste dag van dat kwartaal bij hem staan ingeschreven. Vaak gaat de rekening hiervoor direct naar de zorgverzekeraar. Het maakt niet uit of u nu wel of niet bij uw huisarts bent geweest. 

De huisarts wordt betaald via het inschrijftarief en via een vergoeding voor een consult, kleine verrichting of huisbezoek. Het inschrijftarief zorgt ervoor dat u altijd bij uw huisarts terecht kunt als u zorg nodig heeft. Door dit tarief kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van praktijkruimte en medische apparatuur.

Verschillend inschrijftarief

De hoogte van het inschrijftarieinschrijftarief verschilt per leeftijdsgroep. Bovendien is er een hoger inschrijftarief voor mensen die in een achterstandswijk wonen. Deze patiënten hebben een andere zorgbehoefte en gebruiken gemiddeld meer zorg. Het Nivel bepaalt wanneer iemand wel of niet in een achterstandswijk woont. Het Nivel is het kenniscentrum van de overheid op het terrein van de gezondheidszorg. 

Meer informatie over de inschrijftarieven staat op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON