Meer informatie

Waarom zijn er verschillende toetsjaren voor medicijnen voor de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)?

Toetsjaar medicijnen van de apotheek

Heeft u in 2013 medicijnen gehaald bij de apotheek bij u in de buurt? Deze zijn dan kort daarop in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Zo wist uw verzekeraar snel of u een medicijn heeft gebruikt dat recht geeft op een tegemoetkoming Wtcg. Voor de tegemoetkoming Wtcg 2013 geldt dan 2013 als toetsjaar voor uw gebruik van medicijnen.

Toetsjaar medicijnen van de ziekenhuisapotheek

Sommige (vaak dure) medicijnen kunt u alleen in de ziekenhuisapotheek halen. Het kan ook zijn dat u in het ziekenhuis medicijnen krijgt toegediend bij een behandeling. Bijvoorbeeld via een infuus of injectie.

Heeft u bijvoorbeeld in 2012 dit soort medicijnen gekregen in het ziekenhuis? Uw verzekeraar kreeg dan pas informatie na afloop van uw behandeling of na een jaar. De declaratie van deze medicijnen door ziekenhuizen is namelijk gekoppeld aan de ziekenhuisbehandeling. Voor de tegemoetkoming Wtcg 2013 geldt dan 2012 als toetsjaar voor deze medicijnen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: