Meer informatie

Welke acties neemt de overheid zodat ebola niet naar Nederland komt?

Hoe zorgt de overheid dat ebola niet naar Nederland komt?

De belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat ebola niet naar Nederland komt, is de uitbraak in West-Afrika te stoppen. Zolang die uitbraak er is, is er namelijk een kans dat mensen die besmet zijn naar Nederland komen. 

De overheid probeert op verschillende manieren Nederland te beschermen tegen ebola. Zo:

  • geeft de overheid informatie over de ziekte aan mensen die risico lopen;
  • zorgt de overheid dat mogelijke patiënten zo snel mogelijk medische hulp zoeken.

Nederland heeft een goed zorgsysteem. De zorgsector heeft, in overleg met het RIVM in protocollen vastgelegd en voorbereid. In de protocollen staat hoe met goede maatregelen verdere verspreiding via een patiënt hier tegen is te gaan.

De voorbereidingen op een mogelijke patiënt met ebola in Nederland lopen goed. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een aantal overleggen die hebben plaatsgevonden. 

Minister Schippers is tevreden over de voorbereidingen van de Universitair Medisch Centra (UMC's) en het Calamiteitenhospitaal voor de opvang en verzorging van mogelijke ebolapatiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft  gecontroleerd of de UMC's in staat zijn patiënten veilig op te vangen en te verzorgen. Het oordeel van de Inspectie is positief voor alle 8 UMC's in Nederland.

Welke maatregelen neemt de overheid op vliegvelden?

Bij vertrek uit landen waar ebola heerst worden alle reizigers gecontroleerd op ziekteverschijnselen. De reizigers vullen hiervoor een formulier in en hulpverleners controleren of de reizigers geen ziekteverschijnselen hebben.

Vanaf 30 oktober krijgen reizigers uit Guinee, Sierra Leone en Liberia bij aankomst op Schiphol informatiebrieven van de Rijksoverheid en GGD Kennemerland. Hierin staat informatie over ebola en wat er gedaan moet worden als er klachten ontstaan. Ook staat het nummer van Medical Services erin voor mensen die geen huisarts hebben.

Hoe wordt een eventuele ebolapatiënt in Nederland behandeld?

De overheid wil zo snel mogelijk weten wanneer  een patiënt mogelijk besmet is met ebola. Daarom is ebola een meldingsplichtige A-ziekte. Dit betekent dat artsen verplicht zijn een verdenking van ebola direct te melden bij de GGD. Hierdoor kunnen instanties de patiënt snel de juiste zorg verlenen. Ook kunnen zij actie ondernemen om een eventuele uitbraak te voorkomen. 

Ook liggen draaiboeken klaar. Hierin staat hoe zorgverleners een ebolapatiënt kunnen verzorgen en aan welke zaken zij moeten denken.  De laatste maanden zijn de draaiboeken opnieuw doorgenomen met verschillende partijen. Verschillende ziekenhuizen hebben oefeningen gehouden hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Heeft Nederland medicijnen tegen ebola?

Er zijn geen geregistreerde medicijnen tegen ebola. Zieke patiënten zouden strikt worden geïsoleerd. Hierdoor is de kans op verspreiding van de ziekte kleiner. De behandeling van ebola bestaat uit bestrijding van ziekteverschijnselen, waardoor de patiënt een zo goed mogelijke overlevingskans krijgt.

De overheid heeft het RIVM toestemming gegeven om niet-geregistreerde medicijnen tegen ebola te bezitten. Hierdoor is het mogelijk om experimentele medicijnen aan te schaffen. Of dat ook werkelijk mogelijk is, is nog de vraag. De experimentele medicijnen zijn erg schaars en de wetgenschappelijke mening over beste behandeling per patiënt verandert voortdurend.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON