Meer informatie

Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?

Echtscheiding aanvragen of geregistreerd partnerschap ontbinden

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt.

Er zijn 3 manieren om te scheiden:

 • echtscheiding;
 • scheiding van tafel en bed (u woont niet samen, maar u bent nog wel getrouwd);
 • ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed.

Heeft u een geregistreerd partnerschap, bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap ontbinden buiten de rechter om. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant kunt u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld alimentatie, de kinderen en het pensioen. Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant te maken.

Uw advocaat stelt vaak het echtscheidingsconvenant op omdat die al betrokken is. Maar u kunt dit ook zelf doen of door een notaris laten doen.

DigiD aanvragen of DigiD machtiging wijzigen

Zorg dat u na een scheiding zelf uw zaken met de overheid kunt regelen via DigID.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag er dan zelf een aan. Heeft u uw partner gemachtigd om uw inkomstenbelasting te regelen via DigiD? Dan is het belangrijk dat u deze machtiging aanpast.

Echtscheiding doorgeven bij de gemeente waar u getrouwd bent

Als de rechtspraak uw echtscheiding uitspreekt, moet u de scheiding nog rechtsgeldig maken. Dit doet u door de echtscheidingsbeschikking te laten inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Dit moet in de gemeente waar u getrouwd bent. Vaak zal uw advocaat dit doen, maar u kunt het ook zelf doen. U kunt de echtscheiding pas doorgeven aan de gemeente als de uitspraak definitief is.

Gaat u verhuizen? Geef dan uw nieuwe adres ook aan de gemeente door. De gemeente geeft uw adres dan weer aan alle andere overheidsinstellingen door.

Kosten berekenen van de scheidingsprocedure

De kosten van de scheidingsprocedure bestaan uit :

 • Griffierechten

  Voor de scheidingsprocedure bij de rechtbank moet u griffierechten betalen.
 • Kosten advocaat

  Voor een scheiding heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient het verzoekschrift voor de scheiding in bij de rechtbank. Heeft u samen afspraken gemaakt? Dan kunt u samen 1 advocaat nemen en zijn de kosten lager.
 • Kosten mediator

  Een mediator(bemiddelaar) is niet verplicht. Mediaton is wel aan te raden omdat dit u helpt zoeken naar afspraken die werken voor beide partners.

Soms vergoedt de overheid een deel van de kosten door gesubsidieerde rechtsbijstand. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat de verzekeraar (een deel van) de kosten vergoed. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Afspraken maken over partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Meer informatie over hoe u alimentatie aanvraagt.

Ouderdomspensioen verdelen bij scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap

Bij een echtscheiding moet u met uw partner afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Dit geldt ook bij een scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Gevolgen berekenen van een scheiding voor uw AOW-pensioen

Als u gaat scheiden of als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert de hoogte van uw AOW. Als u alleen gaat wonen is uw AOW-pensioen 70% van het netto minimumloon. Meer informatie over de gevolgen voor uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Afspraken maken over nabestaandenpensioen

Bij een echtscheiding krijgt uw ex-partner een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het deel dat voor de scheiding is opgebouwd. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

Wilt u het nabestaandenpensioen anders regelen? Dan kunt u hierover afspraken maken met uw ex-partner.

Belastingzaken regelen bij een scheiding

Bij scheiden of uit elkaar gaan moet u ook belastingzaken regelen. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen of de aftrek van hypotheekrente. Meer informatie over belastingzaken bij een scheiding vindt u op de website van de Belastingdienst.

Scheiden en kinderen

Gaat u scheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan zijn er nog meer zaken die u moet regelen en afspreken met uw partner. Op de pagina 'Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?' vindt u een overzicht.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON