Meer informatie

Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?

Ouderschapsplan opstellen met uw partner

Soepele afhandeling van de scheiding en duidelijke informatie naar het kind zorgen ervoor dat veel kinderen beter met een scheiding om kunnen gaan. Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan afspraken maken over de kinderen. Deze afspraken stelt u vast in een ouderschapsplan.

Ouderlijk gezag regelen bij een scheiding

Na uw scheiding houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen.

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. U maakt hier met uw ex-partner afspraken over in een zorgregeling of omgangsregeling.

Afspraken maken over kinderalimentatie

U bent als ouder wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als u uit elkaar gaat, moet u hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Kinderbijslag verdelen bij een scheiding

Bij een scheiding wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Wanneer uw kind om beurten bij u en uw ex-partner woont (co-ouderschap) kan de kinderbijslag tussen u beiden verdeeld worden.

Meer informatie over kinderbijslag bij een scheiding vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mediatior inschakelen bij een scheiding

Lukt het niet om goede afspraken te maken samen? Dan kunt u een mediator inschakelen. Mediaton helpt u om samen tot een oplossing te komen.

Wat u verder moet regelen bij een scheiding

Ook als u geen kinderen heeft, zijn er bij een scheiding praktische en juridische zaken die u moet regelen. Op de pagina 'Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?' vindt u een overzicht.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON