Meer informatie

Kan ik een vergoeding krijgen als ik een woningaanpassing nodig heb?

Vergoeding voor woningaanpassing via Wmo 2015

De Wmo 2015 regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo 2015. Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u een aanvraag doen voor een woningaanpassing.

Vergoeding voor woningaanpassing via de Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u zorg thuis? Dan kunt u een vergoeding voor woningaanpassing krijgen via de Wlz. In 2015 kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht. Vanaf 2016 loopt dit via uw zorgkantoor.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON