Meer informatie

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg?

Verschillende eigen bijdragen zorgverzekering

Er zijn 3 soorten eigen bijdragen:

  • de zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een gedeelte betaalt u zelf per jaar (bijv. ziekenvervoer);
  • de zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een percentage betaalt u zelf per keer (bijv. hoortoestellen);
  • de zorg wordt vergoed uit het basispakket tot een bepaald maximum per keer (bijv. diverse hulpmiddelen). De rest betaalt u zelf.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage en eigen risico

Stel dat de rekening voor ziekenvervoer € 1000 bedraagt. U moet € 90 per kalenderjaar als eigen bijdrage betalen. Dan blijft over € 1000 - € 90 = € 910.
De zorgverzekeraar kijkt vervolgens naar het eigen risico. Als er dat jaar nog eigen risico (€ 375) openstaat, dan gaat dit bedrag van de rekening af. De verzekering vergoedt dan € 910 - € 375 = € 535. U betaalt zelf € 90 + € 375 = € 465.
Heeft u uw eigen risico van € 375 in dat jaar al volgemaakt? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar € 1000 (ziekenvervoer) - € 90 (eigen bijdrage)= € 910.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON