Meer informatie

Wanneer ben ik verzekerd voor de Wet langdurige zorg?

Premie Wlz

De Wlz-premie is een vast percentage van uw inkomen. De premie wordt automatisch ingehouden op uw loon of uitkering.

Bent u niet in loondienst en heeft u geen uitkering? Dan betaalt u de Wlz-premie zelf aan de Belastingdienst. U ontvangt daarvoor een aanslagbiljet waarop staat hoeveel u moet betalen.

Wonen en werken in het buitenland

Woont u in het buitenland en betaalt u daar ook loonbelasting omdat u er werkt? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de Wlz. Ook niet als u in Nederland woont en in het buitenland werkt. Bent u vanuit Nederland gedetacheerd in het buitenland? Dan blijft u meestal wel verzekerd voor de Wlz.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: