Meer informatie

Ik kreeg zorg vanuit de AWBZ of de Wmo. Wat betekenen de veranderingen in de zorg per 2015 voor mij?