Meer informatie

Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg?

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz, dan komt u niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: