Meer informatie

Ik heb een Wlz-indicatie. Betaal ik een eigen bijdrage voor de zorg die ik krijg?

Hoogte eigen bijdrage Wlz

Voor zorg met verblijf zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Op de website van het CAK vindt u:

Maximumbedragen eigen bijdrage 2015

De lage eigen bijdrage is in 2015 minimaal € 158,60 per maand en maximaal € 832,60 per maand.

De hoge eigen bijdrage is in 2015 maximaal € 2.284,60 per maand.

Ingangsdatum eigen bijdrage

U betaalt de eigen bijdrage vanaf het moment dat u naar de instelling gaat. Of vanaf het moment dat u de zorg thuis ontvangt. 

Betaling aan het CAK

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: