Meer informatie

Hoe krijg ik verpleging en verzorging thuis?

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld het toedienen van medicatie. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Wijkverpleegkundige regelt de zorg

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Wijkverpleging aanvragen

Wilt u wijkverpleging aanvragen? Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vaak heeft u al wel (intensief) contact met de huisarts. Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij:

  • het gemeenteloket;
  • het sociale wijkteam;
  • de huisarts;
  • de transferverpleegkundige.
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: