Meer informatie

Waarom krijg ik mijn pgb-geld niet meer op eigen rekening?

Pgb niet meer op eigen rekening

De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners uit. U krijgt het pgb dus niet meer op uw eigen rekening. De SVB betaalt alleen uit als u een goedgekeurd zorgcontract met uw zorgverlener heeft. 

Van de SVB krijgt u automatisch elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Op www.svb.nl kunt u op elk moment uw budget en alle betalingen bekijken. 

Geen trekkingsrecht pgb uit Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor het pgb uit de Zorgverzekeringswet geldt het trekkingsrecht niet. U dient uw declaraties in bij uw zorgverzekeraar. 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON