Meer informatie

Welke ondersteuning kan ik krijgen van de gemeente vanuit de Wmo 2015?

Voorbeelden ondersteuning thuis

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo 2015 vallen zijn:

 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
 • dagbesteding;
 • individuele begeleiding;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • respijtzorg;
 • beschermd wonen.

Wmo 2015 aanvragen bij uw gemeente

Het Wmo-loket van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo 2015. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo 2015. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar gratis cliëntondersteuning.

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo 2015? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

Zorg in natura

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON