Meer informatie

Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo 2015?

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld een mantelzorger. Ook kunt u zich bij laten staan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning kunt u ook bij de gemeente aanvragen.

Bij het onderzoek wordt bekeken wat u zelf nog kan. En of andere mensen u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet. 

Maatwerkvoorziening

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit noemt de wet een maatwerkvoorziening. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Voorbeelden zijn:

  • maaltijdvoorziening;
  • vervoersvoorziening;
  • individuele begeleiding;
  • beschermde woonplek;
  • dagbesteding op maat.

Algemene voorziening

Soms is iemand al geholpen met een zogenaamde 'algemene voorziening'. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

  • boodschappendienst;
  • het steunpunt huiselijk geweld;
  • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn.

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. Dit betekent dat de gemeente niet eerst een uitgebreid onderzoek doet naar de persoonlijke omstandigheden. De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON