Meer informatie

Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo 2015 weigeren als mijn inkomen te hoog is?

Eigen bijdrage Wmo-voorziening

Uw gemeente bepaalt of u voor een voorziening een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet betalen. In de Wmo 2015 staat dat het CAK de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen vaststelt en ook int. 

Geen algemene inkomensgrens

Gemeenten mogen geen algemene inkomensgrens stellen voor de Wmo 2015. Wijst uw gemeente uw aanvraag voor ondersteuning om die redenen af? Dan kunt u daar tegen bij de gemeente bezwaar maken.

Kosten lager dan maximale eigen bijdrage

Het kan gebeuren dat de voorziening of hulpmiddel minder kost dan uw maximale eigen bijdrage. In dat geval betaalt u alleen de kostprijs van de voorziening of het hulpmiddel.

Bezwaar maken tegen afwijzing

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een afwijzing voor ondersteuning vanuit de Wmo 2015. U doet dit bij de gemeente.

Meerdere eigen bijdragen Wmo of Wlz

Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo 2015? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee. 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: