Meer informatie

Waar kan ik een klacht indienen over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg of Wmo-zorg?

Bezwaar maken bij CAK of zorgkantoor

Bent u het niet eens met de beschikking die u heeft gekregen over uw eigen bijdrage? Dan moet u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij het CAK of zorgkantoor. In de beschikking staat hoe dat moet. De procedure om bezwaar te maken tegen de eigen bijdrage staat ook op de website van het CAK.

Klacht over CAK

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het CAK? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het CAK. De oorzaak van de klacht mag maximaal 1 jaar oud zijn. U kunt uw klacht ook indienen via het contactformulier op de website van het CAK.

Vindt u dat het CAK uw klacht niet juist heeft afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Klacht over zorgkantoor

Heeft u een klacht over het zorgkantoor? Dan kunt u een brief schrijven aan uw zorgverzekeraar. Het zorgkantoor werkt namelijk in opdracht van de zorgverzekeraars.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON