Meer informatie

Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;
  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta;
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;
  • medicinale cannabis.

Gebruikt u of uw minderjarige kind dit soort medicijnen en gaat u naar het buitenland? Raadpleeg dan de lijst met medicijnen die onder de Opiumwet vallen op de website van het CAK.

Vraag informatie bij ambassade

Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Schengenverklaring aanvragen

Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK. In de brochure 'Medicijnen mee op reis' leest u onder meer hoe u deze verklaring invult. Op de website van het CAK staat per land welke documenten u nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken.

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied

Neemt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een land buiten het Schengengebied? Op de website van het CAK staat per land welke documenten u nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen.

Meestal heeft u een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. Een voorbeeldverklaring vindt u op de website van het CAK. U kunt deze als volgt verkrijgen:

  • Vraag de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen.
  • Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. Afhandeling van uw verklaring duurt 4 weken.
  • Laat de medische verklaring legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Medicijnpaspoort

Het medicijnpaspoort is handig om bij u te hebben als u medicijnen meeneemt op reis. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt. En of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen. Dit is handig als u in het buitenland nieuwe medicijnen nodig heeft of een arts bezoekt. Maar het medicijnpaspoort is geen reisdocument. Het vervangt dus niet de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring.

U kunt het medicijnpaspoort halen bij uw huisarts, apotheek of specialist. U kunt ook terecht bij patiëntenverenigingen en medische hulpdiensten. Het medicijn(en)paspoort wordt ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort genoemd.

Medicijnen meenemen in originele verpakking

Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met etiket. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON