Meer informatie

Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Geldig identiteitsbewijs

U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener

Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig? Dan kunt u dit niet gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. Kunt u dat niet (meer) zelf doen, overleg dan met de zorgaanbieder over een mogelijke oplossing. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld de gemeente vragen iemand te sturen die een pasfoto maakt en vingerafdrukken afneemt. Het hangt van de zorginstelling en van de gemeente af of zij deze service bieden.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.

Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs

De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren. Identificeert u zich niet binnen deze tijd, dan moet de zorgverlener de kosten op u verhalen.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON