Meer informatie

Hoe regel ik inzage, een kopie of een wijziging van een dossier jeugdhulp?

Gegevens in dossier jeugdhulp laten aanpassen

U kunt schriftelijk om een aanpassing vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een verkeerde geboortedatum. Of foute gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. De gegevens worden niet aangepast als u het oneens bent met de mening van een hulpverlener. Wel is het mogelijk uw eigen standpunt te laten toevoegen aan het dossier. 

Gegevens in dossier jeugdhulp laten vernietigen

U kunt ook schriftelijk vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen. De jeugdhulpverlener of de medewerker van de gecertificeerde instelling beslist in welke gevallen dat kan. Het kan bijvoorbeeld niet als de gegevens in het belang van iemand anders bewaard moeten worden. 

Wie een verzoek tot inzage, recht op kopie of wijziging kan indienen, leest u in Wie mogen het dossier jeugdhulp van mijn kind inzien?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: