Meer informatie

Wie mogen het dossier jeugdhulp van mijn kind inzien?

Wie mag onder welke voorwaarden het dossier jeugdhulp inzien?

De volgende personen mogen het dossier jeugdhulp inzien, tenzij de jeugdhulpverlener van mening is dat dit de hulpverlening zou schaden:

 • Uw kind van 12 jaar of ouder indien dat in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten.
 • Ouders met gezag of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.
 • Ouders met gezag of de voogd als uw kind 16 of 17 jaar is en niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen.
 • Als uw kind 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, heeft die curator of die mentor het inzagerecht.
 • Direct betrokken jeugdhulpverleners, zij hebben geen toestemming nodig.
 • Anderen hebben slechts inzage met toestemming van:
  • de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is;
  • uw kind als het 12 jaar of ouder is en in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten;
  • de ouders met gezag of de voogd als het kind 12 jaar of ouder maar nog geen 16 jaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten.

Deze personen mogen daarnaast om een kopie of wijziging van het dossier jeugdhulp vragen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: