Bevolkingstoename (x 1000 personen)
2013
Bron: CBS
Levendgeborenen 171
Overledenen 141
Bevolkingsgroei (incl, buitenlandse migratie) 48

Gegenereerd op 18-07-2018 om 15:58:53