Bevolkingstoename (x 1000 personen)
2013
Bron: CBS
Levendgeborenen 171
Overledenen 141
Bevolkingsgroei (incl, buitenlandse migratie) 48

Gegenereerd op 14-11-2018 om 18:44:04