Bevolkingstoename (x 1000 personen)
2013
Bron: CBS
Levendgeborenen 171
Overledenen 141
Bevolkingsgroei (incl, buitenlandse migratie) 48

Gegenereerd op 20-10-2017 om 16:23:56